FitLife KURESSAARE

Spordiklubi Fitlife liikmelepingu tingimused

1. Lepingu sõlmimine

Spordiklubi (edaspidi Klubi) ja Spordiklubi kasutaja (edaspidi Liige) sõlmivad liikmelepingu kirjalikul kujul klienditeeninduses või e-liitumise spordiklubi kodulehel www.fitlife.ee. Alla 18-aastase Liikme nimel sõlmib ja allkirjastab Lepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb koos Liikmega Klubi ees solidaarselt vastutavaks kõikide lepingus tulenevate Liikme kohustuste täitmise eest. Privaatsustingimused ja liikmelepingu üldtingimused loetakse sõlmituks Klubi treeningpaketi ostmisega.

2. Klubi kasutamine

Liikmeleping ja kehtiv treeningpakett või perioodikaart on mõeldud personaalseks kasutamiseks ning treeningpaketi või perioodikaardi kasutusõiguse teisele isikule edasiandmine on keelatud, v.a. kui selles on eelnevalt Klubiga kirjalikult kokku lepitud. Oma treeningpaketi kasutusõiguse üleandmisel teisele isikule ilma kirjaliku kokkuleppeta toob kaasa trahvi.

3. Liitumistasu

Liitumistasu tuleb tasuda Lepingu sõlmimisel Klubi klienditeeninduses või spordiklubi kodulehel www.fitlife.ee. Liituja saab Klubi magnetkaardi (edaspidi Liikmekaart) ja interneti broneerimise tunnused. Magnetkaardi saab kätte Klubi klienditeenindusest Liitumistasu maksumus on toodud hinnakirjas Klubi kodulehel.

4. Ostuprotsessi kirjeldus

Kui tellite teenuse e-liitumise kaudu meie kodulehelt tuleb esmalt valida välja sobiva asukohaga FitLife spordiklubi ning seejärel leida sobivaim pakett „Vali pakett“ teenuste nimistust. Kui eelmainitud valikud tehtud, siis klikkida valikule „Alustamise aeg“ ja märkida avanenud kalendrist meelepärane kuupäev treeningutega alustamiseks ning seejärel asuda täitma isikuandmete lahtreid. E-arvete edastamiseks tuleb valida e-arve maksekuupäev, sisestada pangakontonumber, millele e-arved saadetakse ning valida panga nimi.

Kõik lahtrid tuleb täita korrektse infoga.

Valitud teenuse eest on võimalik tasuda eurodes pangalingi kaudu või ülekandega. Pärast ostu sooritamist edastatakse tellimuse kinnitus Kasutaja e-postile. Valides maksemeetodiks „Maksa ülekandega“ saadetakse Kasutajale hiljemalt 1 tööpäeva jooksul arve e-postile, mille alusel saab tasuda nii ülekandega kui ka Klubis kohapeal. Teenus aktiveerub 4 tunni jooksul peale makse laekumist.

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Eesti pangamaksed: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele, Pocopay. Lääne Treeningud MTÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Lääne Treeningud MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. 

Küsimuste tekkimisel või pretensioonide korral pöörduge meie klienditeeninduse poole telefoni teel +372 5563 4850 või edastage e-kiri kuressaare@fitlife.ee, mil Teile vastatakse 2 tööpäeva jooksul.

5. Ostust taganemise kord

Ostust võib taganeda 14 päeva jooksul ostu sooritamisest esitades vabas vormis avalduse aadressile kuressaare@fitlife.ee. Avalduses peab olema toodud ostu sooritaja ees- ja perekonnanimi, pangakontonumber, millelt ost sooritati ning ostusumma. Ostusumma tagastatakse 5 tööpäeva jooksul peale avalduse saamist tingimusel, et Liige ei ole toodet või teenust tarbinud.

6. Lepingu tingimuste muutmine

Klubi jätab endale õiguse Lepingu tingimuste muutmiseks. Tingimuste muutumisest informeeritakse Liikmeid Lepingus sätestatud korras 30 päeva enne muudatuste jõustumist. Juhul, kui Liige leiab, et tema huvisid on Lepingu tingimuste muutmisega oluliselt kahjustatud, võib Liige 30-ne päeva jooksul muudatuste teatamisest Lepingu erakorraliselt üles öelda informeerides sellest kirjalikult Klubi personali. Juhul, kui Liige ei ole Lepingut üles öelnud 30-ne päeva jooksul peale Lepingu tingimuste muutmisest teavitamist, loetakse muutunud Lepingu tingimused Liikme poolt vastu võetuks.

7. Klubi kodukord

Liige käitub Klubis headele kommetele vastavalt ning suhtub Klubis asuvasse varasse heaperemehelikult. Klubis on keelatud oma tegevusega teisi häirida. Kui Liige on broneerinud koha treeningusse ja ei saa treeningus osaleda, siis ta vabastab broneeringu hiljemalt 1h enne treeningu algust. Tühistamata broneeringute eest on Klubil õigus trahvida Liiget päevapileti rahalises väärtuses.

8. Lepingu maksepuhkus

Kliendil on õigus Liikmeleping peatada maksimaalselt 14-ks päevaks (minimaalselt 7 päeva korraga) kalendriaasta jooksul tasuta. Kasutajal on õigus Leping peatada mistahes põhjusel vabalt valitud ajal maksimaalselt 60-ks päevaks kalendriaasta jooksul kohatasu alusel, mis on määratud klubi hinnakirjas. Kokkuleppe peatamise eelduseks on Kasutaja võlgnevuse puudumine. Lepingu peatamiseks tuleb klubile esitada kirjalikus vormis avaldus. Lepingu peatamise korral pikeneb Lepingu kehtivuseaeg peatatud ajavahemiku võrra. Kui lepingu peatamise kuupäevast on järgmise kokkuleppekohase makse tasumise tähtpäevani vähem kui 10 (kümme) päeva, tuleb Kasutajal tasuda järgnev kuutasu kokkulepitud ulatuses ning Lepingu peatamise ajale vastav mahaarvamine tehakse järgmisest maksest. Klubil on õigus jätta Lepingu lõpetamist, muutmist või Treeningpuhkuse andmist puudutavad nõuetekohaselt vormistamata tahteavaldused tähelepanuta.

9. Kasutaja kontaktandmete, pangakonto numbri vms muutumine

Liige kohustub koheselt informeerima Klubi klienditeenindust oma nime, postiaadressi, pangakonto numbri, telefoni või e-postiaadressi muutumisest.saates sellekohase teate kuressaare@fitlife.ee aadressile.  Teated ja muu kirjavahetus loetakse Liikmele kätte toimetatuks, kui edastamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva.

10. Lepingu lõpetamine ja pikenemine

Kokkuleppe lõpetamise soovist tuleb Klubi teavitada ette vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva, edastades Klubile allkirjastatud avaldus. Kokkuleppe peatamise ajal ei ole võimalik Lepingut lõpetada.

 

Shopping Cart