Külalise ankeet

Klubi töötleb kasutaja isikuandmeid (s.h. nimi, isikukood, kontaktandmed ja võimalikud eelistused teenuste ja toodete tarbimisel) Kasutajate andmebaasi, statistika koostamiseks ja klubipoolse informatsiooni edastamiseks.