SUVEMÄNG #FitLifer 02.07-21.08

kas-kuulsid-juba-fitlife-eedeni-spordiklubi-uuest-suvemangust-fitlifer_

FitLife Eedeni templikampaania “#FitLifer” reeglid:
 • Kampaania korraldab: Tervise ja Spordi Edendamise Selts MTÜ (FitLife spordiklubi), Kalda tee 1c, Tartu, registrikood: 80304205, telefon: (+372) 557 9067, e-post: tartu@fitlife.ee, (edaspidi korraldaja).
 • Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 • Kampaania periood: 02.07.2018–21.08.2018.
Üldtingimused:
 • Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult või e-posti teel korraldajale aadressil: Kalda tee 1c, 50104 Tartu, tartu@fitlife.ee, märksõna: “Suvekampaania“. Korraldaja vastab pretensiooni esitajale 7 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast.
 • Kampaania kohta saab lisainfot kampaania kodulehelt http://fitlife.ee/eeden/, telefonil (+372) 557 9067 või e-posti aadressil tartu@fitlife.ee
 • Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest viivitamatult massimeedia vahendusel.
 • Korraldajale jääb õigus muuta kampaania reegleid, auhindu, teavitades sellest eelnevalt avalikkust läbi mõne massimeediakanali.
 • Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
Kampaania tingimused:
 • Kokku kogutud 15 kleebise eest osaled peaauhindade loosimisel.
 • Kleebiseid väljastatakse FitLife spordiklubi klienditeenindusest iga registreeritud külastuse korral. Kleebise saamiseks esita kleebisekaart spordiklubi klienditeenindusse.
 • Kleebiseid saab vaid FitLife’i klienditeenindustest treeningule registreerimise järel.
 • Kleebiskaarti kanna alati kaasas, kleebiseid tagant järgi ei anta!
 • Ühel päeval saab koguda ühe kleebise.
Osalemine:
 • Osaleda saavad kõik spordiklubiliikmed.
Muu informatsioon:
 • Võite saab lunastada kampaania perioodi lõppemiseni.
 • Kampaania võite ei asendata teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.
 • Korraldaja ei vastuta võitude lunastamata jäämise eest, kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania reegleid, esitanud korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid.