08.-18.11.2018 KAMPAANIA REEGLID

Kampaania FitLife Eedeni ja Tamme klubides 08.–18. 11. 2018

  • Kampaania kestab 08.1118. 11. 2018 FitLife Eedeni ja Tamme Klubides.

  • Liitumist saab vormistada kampaania perioodil (08.–18.11.2018). Liikmelepingu alguskuupäevaks saab valida maksimaalselt 7 päeva tulevikku.

  • Liitumistasu on 5€. Liitumistasu ei sisalda tabalukku. Tabalukku on võimalik soetada eraldi 3€ eest.

  • Kampaania raames saab liituda online (fitlife.ee) ja klubis koha peal.

  • Kampaania perioodil liitudes on leping tähtajatu, mille minimaalne kehtivusaeg on 3 kuud.

  • Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud reegleid, või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe kampaanias osalejatele kodulehe ja sotsiaalmeedia vahendusel.

  • Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult aadressil emily@fitlife.ee.

  • Pretensioonides peab olema toodud osaleja ees- ja perekonnanimi ning võimalike puuduste kirjeldus. Kampaania Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 5 tööpäeva jooksul alates kättesaamise kuupäevast ning teatab oma otsusest pretensiooni esitajale kirjalikult pretensioonis märgitud aadressil.

fitlife_eesmargile_lahemal_plakat